Utställningar

Utställningar för hundar är en populär hobby, men för vissa även en viktig del av en företagsverksamhet och försörjning. Detta gäller framför allt hunduppfödare som ställer ut sina avelshundar för att de hoppas på goda utlåtanden och placeringar, för att således locka köpare och samarbeten med andra uppfödare av hundar med fina stamtavlor och anlag. Men utställningar behöver inte alls vara så krångligt som det kanske låter, utan de kan snarare vara något väldigt lustfyllt och ganska enkelt att börja med! Det finns några småsaker som kan vara bra att tänka på, sen är det bara att tuta och köra.

Utställningar – hur går det till?

Utställningar för hundar handlar helt enkelt om att bedöma hur de förhåller sig utseendemässigt till rasstandarden. Det är således bara renrasiga hundar, inte blandraser, som kan ställas ut. I grund och botten handlar det om att utvärdera avelsresultat för att bibehålla friska och sunda hundraser, att helt enkelt inte avla vidare på hundar som avviker för mycket från standarden och därmed riskerar att skapa sjuka eller skadebenägna hundar. Det låter kanske väldigt torrt och allvarligt? Hundägare vittnar dock om att det är en social sport med stark gemenskap mellan deltagare, dessutom även ett utmärkt tillfälle att träffa fler som gillar samma hundras som en själv.

Klassisk uppställning för hundar på utställningar

Hundutställningar ordnas på olika nivåer. Det finns officiella och inofficiella hundutställningar, och de officiella delas dessutom in i nationella och internationella utställningar. De officiella tävlingarna anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) eller deras specialklubbar och dessa tävlingar är bara öppna för hundar som är registrerade hos dem. De inofficiella tillfällena kan däremot anordnas av andra hundklubbar och domarna behöver inte vara auktoriserade. Resultaten från inofficiella hundutställningar lagras inte och det är helt enkelt ett bra tillfälle för nybörjare att prova på, både för människan och hunden. Förutom de uppdelningar som redan nämnts, delar man dessutom in hundarna i olika klasser utifrån ålder eller inriktning.

De olika klasserna

På utställningar delar man alltså in hundarna i olika klasser efter ålder och inriktning. Det finns en valpklass för hundar i 6-9 månaders ålder, men denna är inofficiell och resultaten bokförs därmed inte. Därefter finns det åldersbaserade klasser för junior, unghund och veteran, samt klasser mer inriktade på användningsområden eller tidigare meriter: bruks- och jaktklasser, öppen klass samt champion. Inom dessa olika klasser bedöms hanar och tikar var för sig, varpå man i finalen ställer de två bästa mot varandra. Vinnaren blir ”bästa hund i rasen” (BIR) och tvåan blir ”bäst i motsatt kön” (BIM). Hundarna delas också upp i någon av tio olika rasgrupper utifrån typ och användningsområde.

När ”bäst hund i rasen” blivit utsedd, går denne vidare och tävlar om att bli ”bäst i gruppen” (BIG) och ”best in show” (BIS). Dessa titlar är inofficiella, men som anmäld till utställningen förbinder man sig att delta om man går vidare till finaltävlingarna. På utställningar kan man antingen göra en konkurrensbedömning eller en kvalitetsbedömning. Den förra handlar om att rangordna hundarna inom klassen sinsemellan, medan den senare handlar om att bedöma hunden utifrån rådande rasstandard, utan hänsyn till de andra hundarna. Detta innebär alltså att flera hundar kan nå samma utmärkelse inom en kvalitetsbedömning.

Hur det går till

Vad krävs då för att delta i utställningar för hundar? Hunden ska vara vaccinerad och ID-märkt. Den som ställer ut hunden kallas för ”handler” och ska visa upp hunden enligt gällande schema. På de flesta utställningar gäller följande: små raser bedöms stående på ett trimbord och bör vara tränade för detta. Stora raser bedöms stående på marken. Domaren tittar på muskler och kroppsbyggnad, samt på hundens tänder och bett (vilket handlern kan behöva hjälpa till att visa upp). Hunden ska också visas upp springandes i ”trav” i en cirkel, för att domaren ska kunna se hur den rör sig. Skadade, sjuka eller dopade hundar får inte vara med på utställning.