Jaktprov

Många tycker om att vara ute i naturen och njuta av skog och mark. Om man har som intresse av de olika djuren i skogen har man oftast också kunskap om att beståndet av älg, varg, räv och hjort måste begränsas genom jakt. När man jagar brukar man använda sig av hundar som passar just för jakt. För att kunna delta i jakt krävs att man går en utbildning och genomgår jaktprov med sin hund för att visa att just den hunden är lämplig för att användas vid jakt. Det finns många olika jaktprov och varje prov motsvarar en arbetsuppgift.

Jaktprov finns för många hundraser.

Jaktprov i Sverige

Det finns olika jaktprov i Sverige beroende på vilket djur man ska jaga och vilken hund man har för jakten. Det finns prov för grythundsarbete där hundar får ge prov på att jaga räv och grävling. De vanligaste hundraserna som används som grythundar är taxar och många olika sorters terrier som till exempel tysk jaktterrier. Det finns också prov för älghundsjakt där raserna gråhund, karelsk björnhund och vit älghund används. Det som ska vara specifikt för en älghund är att när den vet var älgen är ska den uppträda lugnt och varsamt för att inte skrämma älgen. Efter det kan den genom ett skall lite längre bort markera läget.

Det finns också jaktprov för vildsvinshundar. För att jaga vildsvin krävs speciella hundraser och exempel på dem är Gonczy Polski, Bluetick Coonhund, Grand griffon vendéen och Petit bleu de Gascogne. Hunden ska under provet uppvisa ett sympatiskt beteende och kunna utföra sin uppgift utan att börja samjaga med andra hundar. Den får heller inte uppvisa ett överdrivet aggressivt beteende mot vildsvinet. Prov finns även för drivande hundar som till exempel beagle, drever och tax. De jagar mest småvilt, rådjur och hjort. Dessa hundar arbetar oftast med en jägare som går ensam och tillsammans med hunden driver viltet mot den en väntande skytt.

Jaktprov för wachtelhundar

Jaktprov finns för många av de fågelhundar som används vid jakt. Raserna delas in i olika grupper när det gäller fågelhundar. Det finns stående fågelhundar som är både av braquetyp, spanielras och av settertyp. Jakthundarna är både av setter-spaniel och retriever-ras. Spanielrasen delas in i olika sorters spanieltyper där wachtelhunden är en av dem. Setterrasen är en grupp för sig själv med både engelsk och irländsk typ. Braquehundar är oftast viltspårshundar och urtypen för en jakthund. Wachtelrasen kommer ursprungligen från Tyskland och är en stötande fågelhund som är lämplig vid jakt. En stötande fågelhund är den som söker av terrängen tillsammans med jägaren det vill säga inte springer i förväg.

Jaktprovet består av olika delar för en wachtelhund. Hundens drevarbete bedöms och den ska kunna arbeta självständigt vid ett jaktprov. Sedan kommer hunden bedömas vid skogsarbete och kontakt med vilt. Hunden testas även på viljan att gå ut i vatten och hur väl den simmar. Ett test på hundens skottreaktion görs för att se hur hunden reagerar och vid det tillfället får hunden inte vara i närheten av sin ägare. Hunden får visa prov på apportering där den för skadat eller dött djur upp på land.

Jaktprov för hundar

Jaktprov finns som många olika prov beroende på vilka hundar som ska bedömas. Det är viktigt att låta hundar genomgå prov för att se om de är lämpliga som jakthundar. En hund måste uppvisa det rätta beteendet vid jakt för att göra det så smärtfritt för det jagade djuret som möjligt. Det finns jaktprov för grythundar där de testas på hur de beter sig kring djur i gryt som till exempel grävlingar. Andra prov som görs är för vildsvinshundar där hundarna måste kunna arbeta självständigt och inte visa upp ett för överdrivet aggressivt beteende mot vildvinet. Det finns många hundraser som räknas in i gruppen fågelhundar. Braquehundar, spanielrasen och setter-rasen är några av raserna som används vid bland annat fågeljakt.