Faror när du jagar med din hund

Faror kan undvikas med rätt träning

Att jaga med hund är ett ganska vanligt förekommande tillvägagångssätt för svenska jägare. Det brukar finnas flera jägare i varje jaktlag som har en vältränad jakthund med sig för att jaga och sänka byten. Även om de svenska skogarna inte döljer många exotiska och stora djur så finns det ändå många faror som både hundar och jägare utsätts för under jaktsäsongen. Dessa faror kommer inte alltid i en förväntad skepnad, mycket kan istället hända när man minst anar det. Det är därför det är så viktigt att genomgå en kurs och få en jaktlicens innan man beger sig ut i skogen. Detta är i Sverige lagstadgat sedan 1980-talet och en självklarhet för svenska jägare, men vad finns det då för trygghet för din jakthund?

Faror i mindre form

Om man börjar med att lista de faror och skador som är allra vanligast förekommande så handlar det ofta om den mänskliga faktorn, trötthet och slarv. De vanligaste skadorna som rapporteras till försäkringsbolagen av jägarna är frakturer, klämskador och skärsår. När man hastar eller springer fram i skogen är det lätt att trampa snett. I värsta fall kanske jägaren rent av bryter en fot på väg till bytet. Det händer också att många jägare faller ur jakttornet eftersom många av tornen är i dåligt skick. Enkelt byggda och ofta ganska förbisedda så utgör dessa jakttorn en av alla faror som kan leda till en olycka, något som enkelt hade kunnat förebyggas. Genom att rusta upp och kontrollera sina jakttorn vid säsongens början och slut håller de längre.

Det händer också att jägarna utsätter sig själv för mindre faror vid slutet på dagen, när det börjar mörkna, man är trött och frusen. Just då ska man kanske flå sitt byte, eller stycka upp det för en smidig transport hem. Jägarna använder knivar och yxor, ofta händer det då att de kanske lite nonchalant glömmer vilken fara dessa verktyg faktiskt kan utgöra om man inte är koncentrerad. Skärsår och hugg är en vanlig skada som drabbar även vana och erfarna jägare. Den sista vanliga risken för svenska jägare är att man ofta drabbas av hörselskador. Det är viktigt att använda skyddande hörselkåpor för att inte få bestående skador som aldrig kan läka. Öronen är mycket känsliga.

Vad kan drabba din hund?

Jakthunden är en mycket användbar kamrat i skogen och ju mer sammansvetsad en jägare och hund är, desto mer effektiv blir jakten. Med en bra kommunikation undviker både hund och ägare att utsätta sig för faror i onödan. En jakthund kostar runt 10 000 som valp. När valpen är stor nog börjar träningen för att bli jakthund. Efter tre år beräknas en jakthund ha kostat sin ägare en så stor summa som runt 60 000 kronor. Den vanligaste hundolyckan under jaktsäsong är att hunden springer bort och inte återkommer, eller att den skadas av vilt. Vildsvin utgör en speciellt stor fara för hundarna eftersom de är aggressiva och hårdhänta mot andra djur.

Hundar kanske tar onödiga risker eftersom de agerar på instinkt snarare än genomtänkt. Det är därför upp till ägaren att kommunicera med och kontrollera hunden så att den inte utsätter sig för onödiga faror. Jakthunden måste kunna lyda kommandon även under stressade och adrenalinstinna situationer och stanna upp när jägaren kallar den. Faktum är att många jägare faktiskt inte går lydnadskurser med sina hundar, istället hoppas de att det ska räcka med själva jakten i sig. Om en jägare och en hund ska överleva som team länge krävs dock ett större intresse för hundarnas psykologi. Får hunden en skada reagerar den kanske i panik, springer i fel riktning ut på en hårt trafikerad väg eller ner i en isvak. Dessa skador och olyckor är ofta onödiga och hade kunnat undvikas om hundföraren utbildat sin hund och tagit hänsyn till faror.

Förebygg riskerna för dig och din jakthund

Även om skogen är full av större eller mindre faror är många av dem möjliga att förebygga. Både när det gäller jägarens egen säkerhet och hundens så kan mycket arbete göras i förebyggande syfte. Genom att vårda sin utrustning, bygga bättre jakttorn och gå på en riktig lydnadskurs med sin hund så minimerar man risken för skador och problem när jakten väl är igång. Eftersom man då ofta agerar på instinkt under stress så är det såklart en fördel om man redan innan förberett sig mentalt på de faror som kan uppstå.

Övning och förberedelse är viktiga faktorer för en jägare innan jaktsäsongen drar igång. En hobby som involverar vapen och vassa verktyg måste tas på allvar för att inte onödiga faror ska uppstå. Ha respekt för din hund och ditt jaktlag, samtidigt som du visar detta för naturen och djuren omkring dig också. En säker jakt blir en roligare och mer lukrativ tillställning.